Galeria Bokuseki 墨跡

to forma japońskiej kaligrafii, która wywodzi się z tradycji zen buddyzmu. Jej nazwa dosłownie oznacza „ślady tuszu” i odnosi się do prac kaligraficznych wykonanych przez mistrzów zen, głównie w okresie Kamakura (1185-1333) i Muromachi (1336-1573). Bokuseki różni się od innych form kaligrafii swoim surowym, minimalistycznym stylem, który ma na celu oddanie duchowego stanu umysłu kaligrafa.

Sztuka Bokuseki rozwijała się równolegle z rozprzestrzenianiem się zen buddyzmu w Japonii. Zen, z jego naciskiem na medytację (zazen) i bezpośrednie doświadczenie, wpłynął na kaligrafię, która stała się formą wyrażania spontanicznego i głęboko duchowego stanu umysłu. Mistrzowie zen używali kaligrafii jako narzędzia nauczania i przekazywania swoich intuicji duchowych. Wśród najbardziej znanych mistrzów Bokuseki można wymienić takich mnichów jak Ikkyū Sōjun (一休宗純), Hakuin Ekaku (白隠慧鶴) czy Ryokan Taigu (良寛大愚). Ich prace są cenione za ekspresję i duchową głębię.

Bokuseki charakteryzuje się prostotą i surowością. Używane są duże, szerokie pociągnięcia pędzlem, które mają oddać spontaniczność i naturalność. Często widoczne są ślady pędzla i zmienne natężenie tuszu, co nadaje każdej pracy unikalny charakter. Prace te są często bardziej ekspresyjne i mniej formalne niż inne style japońskiej kaligrafii. Dla mistrzów zen, kaligrafia Bokuseki była formą praktyki duchowej. Proces tworzenia kaligrafii miał na celu odzwierciedlenie stanu umysłu kaligrafa w momencie pisania. Idealna praca Bokuseki jest postrzegana jako spontaniczna i autentyczna, odzwierciedlająca wewnętrzny spokój i koncentrację.

Współcześnie sztuka japońskiej kaligrafii jest nadal praktykowane i cenione zarówno w Japonii, jak i na całym świecie. Wystawy prac mistrzów zen są organizowane regularnie, a wielu współczesnych artystów i praktykujących zen kontynuuje tradycję tej unikalnej formy kaligrafii. Bokuseki Shodo Harady Roshi pozostaje żywym świadectwem duchowej i artystycznej głębi buddyzmu zen, inspirując kolejne pokolenia poszukiwaczy duchowych i miłośników sztuki.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem kaligrafii kontakt: onedropzen.pl@gmail.com

Shout 喝 Katsu

Shout - the Diamond Jewel Sword
60x80cm

Inside 中 Chu

waiting for the translation
70x90cm

Dragon 竜 Ryu

When the dragon shouts, clouds appear
70x90cm

Path 道 Do

Everyday mind is the path
70x90cm

Gate 門 Mon

Gate-north south east west completely opened
70x110cm - niedostępny

Shout 喝 Katsu

Shout - the Diamond Jewel Sword
70x100cm

Fortune 福 Fuku

As much fortune as the oceans are deep
70x100cm - niedostępny

Tiger 虎 Tora

When the tiger roars, wind arises
70x90cm - niedostępny

Master 主人 Shu

Be master wherever you go (Rinzai)
70x110cm - niedostępny
Szukaj