Blog jako archiwum wydarzeń i przestrzeń wymiany doświadczeń

Niniejsza strona powstały w celu prowadzenia komunikacji związanej z praktyką zazen w ramach sanghi OneDropZen Polska, strona stanowi również platformę archiwizująca informacje o wydarzeniach związanych z praktyką w międzynarodowej grupie ODZ oraz przestrzeń wymiany mądrości i doświadczeń płynących z praktyki. Sekcja Blog pozwala każdej z praktykujących osób na dostęp do artykułów i publikację treści. Jeżeli jesteś zainteresowany tym by podzielić się swoim doświadczeniem czy refleksją w formie artykułu prosimy o kontakt. Twórcą, administratorem strony i treści w niej zawartych jest Seigen Szymon Olbrychowski.
2024 Nowa grupa ODZ we Wrocławiu

2024 Nowa grupa ODZ we Wrocławiu

Piątek, Maj 17, 2024

Na początku roku 2024 we Wrocławiu powstała nowa grupa praktykujących zazen w linii One Drop Zen. Jej liderem i inicjatorem jest Bartłomiej Zentetsu Miklas, wieloletni uczeń Shodo Harady Roshiego.

Praktyka odbywa się pod adresem:
ulica Jastrzębia 11/1, 53-148 Wrocław, Polska
Kontakt: Bartek 515 925 468  

Obecnie prowadzone są regularne cotygodniowe spotkania w piątek 17.30-20:30
Praktyka będzie się składać bloków: 2x25min. zazen / kinhin /2x25min. zazen
Dla osób które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w praktyce zazen proszone są o kontakt i na wcześniejsze, krótkie wprowadzenie do praktyki, początkujący mogą brać udział tylko w pierwszym bloku zazen. Sugerowana miesięczna darowizna na pokrycie kosztów utrzymania zendo to 90 zł miesięcznie.

Ogłaszane są również weekendowe (2 dniowe) odosobnienia. Bieżące informacje można śledzić na stronie: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559170210576

One Drop Zendo (ODZ) będzie utrzymywać praktykę możliwie najbliższą tradycyjnej praktyce w Sogenji. Zgodnie z dojrzałością grupy i warunkami w pomieszczeniu do praktyki, obejmuje to: czytanie sutr, wykonywanie pokłonów sampai, granie na Mokugyo, granie na hanie. Lider nowej grupy musi uczestniczyć w spotkaniach liderów, a po roku uczestnictwa i uzyskaniu aprobaty wszystkich, grupa oficjalnie może nazywać się One Drop Zen.

ODZ oferuje praktykę w linii przekazu Shodo Harada Roshi. Nie należy jej konfudować ani mylić przez zapraszanie innych nauczycieli. Każda grupa ODZ ma lidera reprezentującego lokalną grupę na spotkaniach liderów. Grupa ODZ będzie reprezentować nauki Roshi najlepiej, jak potrafi, i w razie potrzeby prosić o wsparcie starszych uczniów. Nie można pobierać opłat za nauki Dharmy. Uczestników można poprosić jedynie o małą opłatę na pokrycie kosztów wynajmu miejsca itp. Roshi przestrzega przed przekształcaniem nauk w biznes. Wszyscy proszeni są o poszanowanie tego.

Reprezentujemy nauki Roshi dotyczące praktyki oczyszczania i klarowania umysłu. Praktyka nauczana przez Harada Roshi to zazen. Może to być wspierane przez Kinhin (medytację chodzoną), qigong i jogę, ale inne praktyki medytacyjne, takie jak słuchanie gongów czy medytacje prowadzone, nie są zachęcane.

Lider ODZ jest proszony o przygotowanie członków swojej sanghi przed uczestnictwem w sesshin. Ważne jest, aby znać stan zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników. W przypadku nagłego wypadku podczas sesshin, to oni zostaną w pierwszej kolejności zaadresowani. Lider ODZ dzieli się swoim doświadczeniem i prowadzi sanghę. Jest to pozycja pokory, a nie władzy. Jeśli wystąpi jakiekolwiek nadużycie, można to zgłosić ShoE, sprawa zostanie poruszona na kolejnym spotkaniu liderów. Lider ODZ może udzielać indywidualnych wskazówek dotyczących postawy i oddychania. Jeśli pojawi się potrzeba nauczania typu sanzen, wymagana jest zgoda Harada Roshiego. Grupy ODZ powinny być otwarte dla każdego zainteresowanego praktyką. Tylko jeśli ktoś uporczywie nie przestrzega zasad mimo instrukcji, może zostać wykluczony z grupy.

Grupy ODZ praktykują w tradycji zen, która polega na prowadzeniu do pierwotnego umysłu poprzez praktykę zazen. ODZ nie jest buddyjskim kościołem, gdzie sutry czytane są dla zdrowia, ochrony lub sukcesu innych. Nauczanie zen mówi, że spokój umysłu można znaleźć tylko w osobistym doświadczeniu pierwotnego umysłu.

Według Harada Roshi, nie ma różnicy między osobą wyświęconą, świecką wyświęconą a świeckim praktykującym. Oznacza to, że wszyscy mają równe szanse i równe obowiązki podczas praktyki.

Zdjęcie z ceremonii przyjęcia 10 wskazań (tzw. Jukai) przez Bartka, na którym otrzymał imię  斬鉄 Zentetsu (Osiągnięcie Zen), Hokuozan Sogenji Niemcy 06.2018

Zen i jego praktyki, takie jak medytacja zazen, często są mylnie rozumiane lub nieznane w Polsce. Otwarcie nowego zendo daje możliwość edukacji i popularyzacji tych praktyk. Dzięki regularnym spotkaniom, warsztatom i wykładom, ludzie mogą dowiedzieć się więcej o zen, jego historii, filozofii oraz praktykach, co prowadzi do głębszego zrozumienia i szerszego przyjęcia tych technik jako wartościowych narzędzi w codziennym życiu.

Praktyka zen jest często bardziej efektywna w kontekście wspólnoty. ODZ stwarza przestrzeń, gdzie ludzie mogą spotykać się, wymieniać doświadczenia i wspierać nawzajem w praktyce. Dla większości osób, wspólna praktyka jest bardziej motywująca i daje poczucie przynależności, tak społeczność w zendo staje się miejscem, gdzie ludzie znajdują wsparcie emocjonalne i duchowe.

Wielu ludzi poszukuje autentycznych doświadczeń duchowych i praktyk, które mogą pomóc im zrozumieć siebie i świat wokół nich. Miejsca One Drop Zen prowadzone przez doświadczonych liderów, którzy zapewniają dostęp do rzetelnych metod w zgodzie z powyższymi regułami ODZ. 

Dziękujemy i wspieramy Zentetsu Koji w inicjatywie otwarcia nowego zendo w Polsce, aby przyniosło to wiele korzyści zarówno indywidualnym praktykującym, jak i całemu społeczeństwu. To kolejny krok w popularyzacji i głębszym zrozumieniu zen, promowaniu zdrowia psychicznego, wzbogacaniu duchowej mozaiki kraju oraz wspieraniu rozwoju osobistego i społecznego. Życzymy by ta grupa stała się ważnym elementem w budowaniu bardziej świadomego, współczującego i zrównoważonego społeczeństwa.

Gassho
Seigen

Szukaj