Blog jako archiwum wydarzeń i przestrzeń wymiany doświadczeń

Niniejsza strona powstały w celu prowadzenia komunikacji związanej z praktyką zazen w ramach sanghi OneDropZen Polska, strona stanowi również platformę archiwizująca informacje o wydarzeniach związanych z praktyką w międzynarodowej grupie ODZ oraz przestrzeń wymiany mądrości i doświadczeń płynących z praktyki. Sekcja Blog pozwala każdej z praktykujących osób na dostęp do artykułów i publikację treści. Jeżeli jesteś zainteresowany tym by podzielić się swoim doświadczeniem czy refleksją w formie artykułu prosimy o kontakt. Twórcą, administratorem strony i treści w niej zawartych jest Seigen Szymon Olbrychowski.
10 Obrazów Pasterskich

10 Obrazów Pasterskich

Poniedziałek, Kwiecień 29, 2024

"10 obrazów pasterskich" (chiń. 十牛圖, japoń. 十牛図, pinyin: shíniútú, jpn. jūgyūzu) to seria obrazów buddyjskich, które mają głębokie znaczenie w japońskiej tradycji Zen. Ta seria przedstawia duchową podróż praktykanta w kierunku przebudzenia.

  1.  牧牛, bokugyū
  2. 得牛, tokugyū
  3. 見牛, kengyū
  4.  捕牛, hokugyū
  5.   今朝の牛, kinchō no gyū
  6.  帰家, kika
  7.  放牧歌, hōbokka
  8. 空中牛, kūchūgyū
  9. 復牧, fukumoku
  10.  十牛全勝, jūgyū zenshō

W kontekście japońskiego Zen, te obrazy służą jako przewodnik, który pokazuje praktykantom etapy ich drogi. Są one używane jako narzędzie do medytacji i refleksji, a także do zrozumienia natury ludzkiego umysłu oraz rzeczywistości. Interpretacje poszczególnych obrazów mogą się różnić w zależności od szkoły Zen, ale ogólnie ukazują one stopniowe uświadamianie się praktykanta i osiągnięcie stanu oświecenia.

Seigen

Szukaj